Now showing items 1-2 of 2

  • Informační strategie malého rodinného podniku 

    Morávek, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním informační strategie malého rodinného Faltysova knihkupectví na základě analýzy interním podnikových procesů a charakteristik firmy samotné, stejně tak jako s ohledem ...
  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Stúpalová, Patrícia
    Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou ...