Now showing items 1-4 of 4

 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • Informační systém pro monitorování a odhalování černých skládek 

  Chmelický, Oliver
  Táto práca sa zaoberá nahlasovaním čiernych skládok a organizovaním ich vyzbierania. O týchto činnostiach vytvára evidenciu a ukladá ich v databáze. Aanalyzuje a porovnáva súčasne existujúce sowtare-ové riešenia s podobným ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Správa spisů advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Trefilík, Jakub
  Práce se zabývá elektronickým vedením spisů advokátních kanceláří v České republice. Analyzuje současný stav a softwarové prostředky, které jsou českým advokátům k dispozici. Analyzuje přístup Ministerstva spravedlnosti ...