Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza a komparace nabídek úvěrů obchodních bank pro osobu samostatně výdělečně činnou podnikající v České republice 

  Hradský, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací možností získání podnikatelského úvěru u některé z vybraných českých obchodních bank a následným vyhodnocením nejvýhodnějšího úvěru dle vybraných kritérií, pro rozšíření ...
 • Analýza dopadů tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

  Štěpánková, Lucie
  Bakalářská práce analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Práce je zaměřena především na aplikaci daňové reformy na příjmy ze závislé činnosti a na příjmy z podnikání. Obsahuje též návody, ...
 • Family Business in the Czech Republic: Actual Situation 

  Petlina, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article. The purpose of this paper is to define the actual situation of family business on the market, particularly focused on qualities of family business and its strengths or weaknesses. The object of ...
 • Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí 

  Skalická, Martina (MAGNANIMITAS, 2015-06-01)
  Cílem příspěvku je prostřednictvím metod analýzy a komparace identifikovat rozdíly, resp. shodu mezi významem některých odborných ekonomických termínů používaných v českém jazyce a legálními definicemi těchto pojmů v ...
 • Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků 

  Koudelková, Petra
  Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na růst malých a středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků ...
 • Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku 

  Koudelková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This work deals with innovative factors influencing the growth of small and medium enterprises. The most important are innovations. For successful innovation play significant role human resources. ...
 • Návrh na rozšíření studia služeb s.r.o. 

  Mrkvica, Michal
  Tato diplomová práce vychází ze situace ve společnosti SUCCESS s. r. o., která sídlí v Brně, Banskobystrická 138. Práce zkoumá a hodnotí vnější a vnitřní nedostatky společnosti. Hlavním cílem diplomové práce je navržení ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení podnikání v oblasti kulturně-společenských akcí 

  Buček, Jan
  Bakalářská práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti kulturně-společenských akcí. Jedná se o organizaci společenských akcí, kdy pomocí zážitků z pořádané akce dochází k podpoření firemní image, ...
 • Podnikatelský plán - Caffe Bar Cézar 

  Oršulák, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre založenie spoločnosti. Bakalárska práca ma tri časti, teoretické východiská práce, analýza súčasného stavu a vlastné návrhy ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny 

  Zifčák, David
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení kavárny, která se bude nacházet v nově vzniklém nákupním centru na Česko-rakouských hranicích v obci Hatě. V první části práce jsou zachycena teoretická ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi ...
 • Podnikatelský plán pro založení hudebního klubu 

  Konečný, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se založením hudebního klubu a řízením této společnosti. Zároveň je podkladem pro reálné založení. Obsahuje návrhy na řešení krizových situací a také optimistickou, ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...
 • Podnikatelský záměr 

  Beránková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vznikem společnosti, jaká nemá ve městě, pro něž je realizace projektu plánována, obdoby. Tématem práce je založení společnosti pro volnočasové aktivity, analýza trhu a možná návratnost investic. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fejfuša, David
  Diplomová práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti psychologicko-kariérních testů. Jedná se o takové služby, které pomohou převážně posledním ročníkům žáků základních škol určit, jakým kariérním ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness gastro podniku 

  Chu Huu, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení podniku a následného provozu Protein Baru. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definice ...
 • Podnikatelský záměr - založení internetového obchodu 

  Crhák, Matěj
  Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro vznik internetového obchodu s příslušenstvím k mobilním zařízením a tabletům. Součástí podnikatelského plánu je postup založení nového e-shopu, vymezení ...
 • Podnikatelský záměr - založení nového podniku 

  Baručák, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá podnikateľským plánovaním a metodikou tvorby podnikateľského zámeru. Práca je rozdelená na 3 časti. V prvej časti sa najskôr sústredím na teoretický rozbor podnikateľského zámeru. Druhá kapitola ...
 • Podnikatelský záměr - založení podnikání v oblasti topenářství a instalatérství 

  Sklenářová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměř v oblasti instalatérství a topenářství. Práce je rozdělena ne teoretickou část, analýzu současné situace a vlastní návrhy řešení. V teoretické části je popsáná teorie ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...