Now showing items 1-7 of 7

 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský záměr 

  Otmarová, Linda
  Diplomová práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí administrativní budova. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jobek, Roman
  Bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru, úvodním dokumentu, který by měl předcházet jakékoliv investici, ať velké či malé. Zabývá se jednotlivými prvky podnikatelského záměru a rozpracovává je na nový subjekt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje průběh a realizaci developerského projektu výstavby polyfunkčního domu v Brně v Ţabovřeskách na ulici Sochorova. Zvláštní důraz byl kladen na popis, průběh a moţnou realizaci klientských změn v ...
 • Podnikatelský záměr - založení společnosti 

  Štěpánková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na založení společnosti BEER s.r.o., která se bude zabývat výrobou nealkoholického piva. Návrh podnikatelského záměru vychází ze shromážděných informací, analýzy ...
 • Podnikatelský záměr - Založení stavební firmy 

  Doležal, Vojtěch
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení stavebního podniku. Návrhová část, která je zpracováním podnikatelského plánu, vychází z obecných teoretických poznatků pro oblast podnikání a reaguje na podměty ...