Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza postojů a motivace budoucích absolventů k založení vlastního podnikání na základě push-pull teorie 

  Kudračová, Denisa
  Témou diplomovej práce je analýza postojov a motivácie budúcich absolventov k založeniu vlastného podnikania. Cieľom práce je v rámci push-pull teórie zistiť, aké faktory v súčasnej dobe absolventov najviac ovplyvňujú pri ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Pavelková, Nikola
  Bakalářská práce specifikuje roli motivace a stimulace podnikatele při zahájení podnikatelské činnosti. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry vstup do podnikatelské činnosti ovlivňuje situace na trhu práce a jakou ...
 • Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Veselá, Dagmar
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Benda, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podnikatelský záměr pro založení firmy PROMARK Data s.r.o., která podniká v oboru internetových databází, direct marketingu a realizaci projektu a dalšími přidanými službami, které ...
 • Optimalizace zdanění společnosti 

  Neckářová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním daňové zátěže vybraných forem podnikání se záměrem doporučit danému podnikatelskému subjektu takovou formu podnikání, která by pro něj byla optimálním řešením. Zohledněn je především ...
 • Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis 

  Hrubý, Vojtěch; Koráb, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of the article: The purpose of this article is to assess the performance of small and medium-sized firms in the chemical industry in the Czech Republic using a selected group of financial indicators with the aim ...
 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán 

  Remer, Tomáš
  Předmětem zpracování diplomové práce je podnikatelský záměr, který spočívá v založení nového podniku s vlastními ořechovými produkty. První kapitola obsahuje teoretická východiska práce týkající se podnikání a stanovených ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč 

  Hakl, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny problémy a cíle práce. V druhé ...
 • Podnikatelský plán na založení plavecké školy 

  Nováčková, Klára
  Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení plavecké školy poskytující kurzy plavání pro rodiče s dětmi a je rozdělena na tři hlavní části. Nejprve jsou zpracována teoretická východiska, která jsou ...
 • Podnikatelský plán pro společnost prodávající zařízení na úpravu vody 

  Plešingerová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu k založení společnosti prodávající zařízení na úpravu vody. V práci jsou zhodnoceny silné a slabé stránky společnosti, zpracován funkční marketingový mix a ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení internetového obchodu 

  Král, Václav
  Diplomová práce je zpracovaná pro účely založení internetového obchodu, který bude nabízet včelí produkty a výrobky spojené s včelařskou činností. Práce je rozdělena celkově do tří hlavních částí. První část je teoretická ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Bubeníčková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení literární kavárny v obci Hustopeče u Brna. Návrh vychází z analýzy trhu a marketingového průzkumu, ze kterých vyplývá, jaká je velikost trhu, konkurence na trhu ...
 • Podnikatelský plán pro založení malé společnosti 

  Kolářová, Ludmila
  Předmětem mé diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro realizaci prodejny potravin, zaměřené na prodej pečiva. Prodejna bude poskytovat svým zákazníkům širo-kou nabídku pečiva, dále vlastní výrobky studené kuchyně ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se sportovními potřebami 

  Pospíšilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení maloobchodu se sportovními potřebami. Práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhu vlastního řešení. V první části se věnuji ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra 

  Divoká, Nikola
  Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zelenková, Eva
  Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení relaxačního a masážního centra, které bude poskytovat kvalitní služby. Práce se dále zabývá, jakým způsobem by projekt mohl být financován a jeho uvedením na trh.
 • Podnikatelský záměr - rozšíření Hostelu u Minoritů 

  Bertelová, Sandra
  Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření ubytovacích prostor podnikatelského subjektu s názvem Hostel u Minoritů, zabývající se poskytováním krátkodobých ubytovacích služeb. Prostory podniku ...