Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

    Příkazský, Petr
    Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Balga, Petra
    Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...