Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická analýza signálů variability srdečního rytmu 

  Kubičková, Alena
  Táto dizertačná práca sa venuje variabilite srdcového rytmu a metódam jej stanovenia. Predovšetkým sa zameriava na nelineárne metódy a obzvlášť na Poincarého graf. Najprv sa venuje princípu a podstate vzniku variability ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Križan, Viliam
  Táto diplomová práca sa zaoberá generovaním náhodných čísel a implementáciou generátoru Fortuna v jazyku Java. Práca sa najprv venuje teoretickému zoznámeniu s problematikou generácie náhodných dát. Potom sú v nej popísané ...
 • Grafická prezentace výsledků statistické analýzy PE EXE 

  Rusnák, Jakub
  Táto bakalárska práca popisuje štatistickú analýzu spustiteľných súborov vo formáte Portable Executable (PE EXE) pomocou mapy entropie, ktorá sa používa na odhalenie počítačových vírusov napadajúcich tieto súbory. Zaoberá ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Obfuskační techniky ransomware 

  Jacko, Jerguš
  Táto práca sa snaží navrhnúť, implementovať a poukázať na nové techniky obfuskácie činnosti ransomvéru s využitím princípov entropie dat, ktoré nespadajú do detekčných možností známych anti-ransomvérových a anti vírových ...
 • Odhad entropie a komprese biologických sekvencí 

  Miščík, Peter
  Táto diplomová práca popisuje poznatky o biologických sekvenciách, princípy odhadu entropie a možnosti kompresie DNA sekvencií pomocou substitučných metód. Text obsahuje praktickú časť, kde sú využité kompresné algoritmy ...