Now showing items 1-2 of 2

  • Modulární analogový syntezátor 

    Jambor, Tomáš
    Cílem této práce bylo seznámení se s principem zvukových modulárních analogových syntezátorů a s konstrukcí obvodů používaných v těchto zařízeních. Jako hlavní metoda byla zvolena subtraktivní syntéza, založena na modulárním ...
  • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

    Melichar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...