Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální řízení podniku 

    Dokulilová, Šárka
    Diplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému ve vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se systému environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Obsahuje zavedený systém ...