Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální certifikace budov 

    Pšenčík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Environmentální certifikace budov úzce souvisí se snahou o udržitelnou výstavbu. Je to nástroj pro komplexní hodnocení budovy a jeho cílem je dosáhnout vzájemné porovnatelnosti vlastností budov v globálním kontextu.