Now showing items 1-2 of 2

  • Dopady zavedení environmentálního zdaňování na hospodaření podniku 

    Švestková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace v oblasti environmentálního zdanění pomocí emisí CO2 a stanovuje dopady na vybranou společnost ABC, s r.o. První část nazvaná literární rešerše popisuje pojmy jako je ...
  • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

    Petrásková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...