Now showing items 1-10 of 10

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Špaček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního financování dlouhodobého hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a analýzy použité k hodnocení současného stavu vybrané společnosti. V ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Březinová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tato firma nabízí poskytování lešenářských služeb – tedy montáž a demontáž lešení a s tím spojené doprovodné služby. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Alánová, Lenka
  Tato práce je zaměřená na podnikatelský záměr rozšíření Akademie bojových umění ve městě Vyškov. Hlavním cílem je tedy vytvořit plně realizovatelný plán. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich tvoří teoretická ...
 • Podnikatelský záměr na základě vytvořeného franchisingového konceptu 

  Ulč, Jakub
  Diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského plánu na základě franchisového konceptu podnikání v oblasti zdravého životního stylu. Podnikatelský záměr vychází z analytické části práce, kde je zpracována ...
 • Simultaneous Automatic Electrochemical Detection of Zinc, Cadmium, Copper and Lead Ions in Environmental Samples Using a Thin-Film Mercury Electrode and an Artificial Neural Network 

  Kudr, Jiří; Nguyen, Hoai Viet; Gumulec, Jaromír; Nejdl, Lukáš; Blažková, Iva; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Hynek, David; Kynický, Jindřich; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2015-01-01)
  In this study a device for automatic electrochemical analysis was designed. A three electrodes detection system was attached to a positioning device, which enabled us to move the electrode system from one well to another ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Kolářová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány teoretické poznatky, východiskem pro zpracování návrhů je pak vypracování analýzy současného stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ...
 • Systém jakosti a jeho aplikace v environmentální analýze 

  Holoubek, Vladimír
  Diplomová práce je teoretického charakteru. V první části práce je zpracována příručka jakosti pro fiktivní, malou laboratoř zabývající se environmentální analýzou a odběrem vzorků půdy. Příručka je zpracovaná podle normy ...
 • Založení malého podniku 

  Peštuka, Aleš
  Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro založení nového podniku EasyWash. Podnik se zaměřuje na provoz samoobslužné prádelny ve městě Brno. V první části je uveden popis teoretických východisek a metod, které ...