Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům rezidence Husova - hrubá vrchní stavba 

  Laga, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt zaměřený na realizaci hrubé vrchní stavby bytového domu – rezidence Husova v Moravském Krumlově. Práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště včetně ...
 • Ekonomika regenerace brownfieldu 

  Lukele, Petra Elly
  Disertační práce se zaměřuje na ekonomický pohled zásahů do rozsáhlé problematiky brownfields, tedy neobydlených částí měst, opuštěných hal, budov, průmyslových zón. Sleduje faktory ovlivňující jejich regeneraci, zabývá ...
 • EMS ve výrobním podniku 

  Heger, Martin
  Práce se zabývá environmentálními aspekty a dopady výrobní společnosti SLB spol. s r.o. Výstup této práce může být použit pro zavádění systému environmentálního managementu v této společnosti. Obsahuje výpis základních ...
 • Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru 

  Balážová, Zuzana
  Areál pivovaru čaká na svoj čas znovu sa vztýčiť voči svojmu osudu. V návrhu sa zaoberám adekvátnym preriedení priestoru pre navrátenie majestátnosti bývalého hradného nádvoria. Odobrať na jej súčasnej mohutnosti a ...
 • Systém integrovaného managementu 

  Slavíček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zaváděním integrovaného systému managementu. Konkrétně zaváděním systému managementu kvality a systémem environmentálního managementu. Praktická část obsahuje přezkoumání současného stavu plnění ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...
 • Zavedení vybraných prvků systému environmentálního managementu podle ISO 14001 v podniku 

  Bartolšic, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2016 ve výrobním podniku. V rámci teoretické části diplomové práce je popsán vývoj ekologie v celosvětovém měřítku včetně ...