Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

    Peřina, Tomáš
    Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...