Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpečnost jaderných elektráren 

  Štěpán, Jakub
  Koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren je složitý. Bezpečný provoz jaderných elektráren má zásadní význam pro spolehlivou a neškodnou výrobu elektřiny. Nehoda spojená s tímto typem zařízení by mohla mít ...
 • Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy 

  Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly ...
 • Náhrada dálkového tepla z fosilních paliv energií z odpadu 

  Ženatý, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem zpracování odpadu a možnosti jeho energetického využití. V úvodní rešeršní části představuje možné metody zpracování a věnuje se především jejich dopadu na životní prostředí. Následně ...
 • Posouzení environmentální zátěže při výrobě otěruvzdorných povlaků magnetronovým naprašováním 

  Krobauer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže při výrobě povlaků pro rychlořezné nástroje. Jsou popsány ekologické problémy současnosti a povinnosti firem zatěžující životní prostředí. Dále jsou popsány nástroje ...
 • Studium vlivu jaderných elektráren na životní prostředí pomocí radioanalytických metod 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto práca má za cieľ zanalyzovať vplyvy JE na lokálne ŽP. Pre určenie vplyvom je potrebné danú lokalitu v okolí JE dlhodobo monitorovať a následne prípadne dopady vyhodnocovať. V biomonitoringu sa využívajú gama spektroskopy, ...
 • Sustainability assessment of concrete mixes 

  Hrabová, Kristýna; Teplý, Břetislav; Vymazal, Tomáš (IOP Publishing, 2020-02-04)
  Since concrete is one of the most important and useful materials in the construction sector, which, unfortunately, has an adverse impact on the environment, it is evident that correct procedures for designing and/or assessing ...