Now showing items 1-1 of 1

  • Pozorování izolantů v ESEM 

    Matějka, Milan
    Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...