Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace systému jakosti v obchodní firmě s chemickými látkami 

  Pavlovičová, Adriána
  Diplomová práca definuje systém manažérstva kvality a environmentu, ich aplikácie, tak ako sú požadované normami. Pre bližšie špecifikovanú slovenskú obchodnú spoločnosť sú vypracované dokumenty týchto manažérskych systémov, ...
 • Dopady zavedení environmentálního zdaňování na hospodaření podniku 

  Švestková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace v oblasti environmentálního zdanění pomocí emisí CO2 a stanovuje dopady na vybranou společnost ABC, s r.o. První část nazvaná literární rešerše popisuje pojmy jako je ...
 • Environmentální řízení podniku VÍNO NATURAL Domin & Kušický 

  Fehér, Tibor
  Bakalářská práce je zaměřená na environmentální řízení systému ve vybraný společnosti. Firma využívá HACCP jako jediný systém na řízení rizik a ochranu vůči nim. V analýze popíšu a zhodnotím ekonomické stránky společnosti. ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...