Now showing items 1-2 of 2

  • Harmonizace ekologické daně z plastů v EU 

    Vlčková, Veronika
    Bakalářska práce se zabývá vztahem daní a přírody a mezerami v této problematice, konkrétně v tématice odpadu z plastového obalu. Práce porovnává vybrané daně v tuzemsku se zdaněním ve vybraných státech EU a dále návrhne ...
  • Konstrukce environmentální silniční daně v České republice 

    David, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
    Purpose of the article: This paper examines possibilities of introduction of environmental tax in the Czech Republic with a focus on road passenger vehicles. It offers theoretical solutions of the issue and evaluates them in ...