Now showing items 1-12 of 12

 • Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy 

  Jurová, Bronislava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou antimikrobiálních látek, jejich ...
 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce 

  Pospíšilová, Michaela
  Aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro studium redoxních enzymových reakcí byla již popsána. Impedanční měření jsou velmi citlivé na změny na rozhraní mezi elektrodou a roztokem způsobené např. adsorpcí ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Enzýmová hydrolýza gluténu pre aplikačné účely v bezlepkovej diéte 

  Svobodová, Dominika
  Celiakia sa zaraďuje k tzv. autoimunitným ochoreniam, ktorej liečba spočíva v absolútnom dodržiavaní bezlepkovej diéty. Nakoľko sa lepok používa v značnej miere vo všetkých sférach výroby potravín, dodržiavanie skutočne ...
 • Produkce mikrobiálních enzymů a jejich stabilizace enkapsulací 

  Hazuchová, Eva
  Předložená diplomová práce se zabývá produkcí mikrobiálních enzymů a jejich následnou stabilizací prostřednictvím enkapsulace. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na mikrobiální enzymy, zejména extracelulární ...
 • Příprava a charakterizace krytů ran 

  Dzurická, Lucia
  Táto práca je zameraná na štúdium bioaktívnych hydrogélových a nanovlákenných krytov rán z prírodných biopolymérov, funkcionalizovaných aktívnymi látkami v podobe analgetika, antibiotík a enzýmov. Hydrogélové kryty pozostávali ...
 • Studium biokonverze celulosového odpadu na ethanol s využitím kvasinkových systémů 

  Čalová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o optimalizaci produkce ethanolu z odpadního papíru pomocí kvasinek. Jako substrát byly použity 4 druhy papíru – kancelářský papír, nerecyklovaný sešit, recyklovaný sešit a noviny. Všechny papíry ...
 • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech 

  Smatana, Stanislav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý by bol na zák- lade vstupnej sekvencie enzýmu schopný vyhľadať v metagenomickej vzorke nové enzýmy s rovnakou funkciou. Aby bolo možné garantovať, že ...
 • Vyhledávání homologních enzymů 

  Gajdoš, Pavel
  Tato práce se zabývá vyhledáváním homologních enzymů v proteinových databázích, jejímž cílem je navrhnout nástroj poskytující takové vyhledávání. Čtenář se seznámí se základní teorií týkající se proteinů, enzymů, homologie, ...
 • Využití různých technik enkapsulace k řízenému uvolňování aktivních látek v potravinářských a kosmetických přípravcích 

  Matoušková, Petra
  Předložená dizertační práce je zaměřena na studium enkapsulace přírodních aktivních látek do různých typů organických mikro- a nanočástic, zejména do liposomů a polysacharidových částic. Jako aktivní složky byly enkapsulovány ...
 • Využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z celulózových materiálů 

  Čalová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy papíru od různých výrobců za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé papíry byly ...