Now showing items 1-2 of 2

  • Polymerní matrice na bázi epoxidizovaných olejů 

    Kvasničková, Lucie
    Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá novými poznatky na poli polymerních matric na bázi přírodních olejů, druhy rostlinných olejů a jejich epoxidací. Následně se zabývá epoxidovými pryskyřicemi – zejména ...
  • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

    Zálešáková, Romana
    Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...