Now showing items 1-20 of 22

 • Degradace nanokompozitních materiálů 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro praktickou část měly jako matrici epoxidovou pryskyřici a SiO2 jako nanoplnivo a byly vyrobeny ve čtyřech různých ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot 

  Mucha, Jan
  Předkládaná práce se zabývá současným vývojem stavu elektroizolačních hmot používaných v elektrotechnickém průmyslu, včetně kladených požadavků na jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Součástí práce je příprava ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Elektrické vlastnosti nanokompozitů 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrickými vlastnostmi nanokompozitních materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny z epoxidové licí pryskyřice jako matrice a oxidů TiO2 a Al2O3 jako nanoplniva v různém procentním ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers 

  Hodul, Jakub; Mészárosová, Lenka; Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Dufek, Zdeněk (MDPI, 2019-11-26)
  Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers ...
 • Návrh parotěsného ochranného nátěru na beton s chemickou odolností 

  Fousková, Marika
  Hlavní náplní bakalářské práce je navrhnout parotěsný chemicky odolný nátěr s využitím druhotných surovin. Nátěry jsou aplikovány především za účelem ochrany betonových konstrukcí, které jsou vystaveny chemickému namáhání. ...
 • Návrh spárovací hmoty pro chemické namáhání s využitím druhotných surovin 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh vysoce kvalitní spárovací hmoty na polymerní bázi pro zvýšené chemické namáhání s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů. Předpokládaným hlavním využitím navrhované spárovací ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Polymerní systémy ochrany betonových podlah 

  Novotná, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením polymerních ochranných vrstev, které se používají především na průmyslové podlahy. Je zde vytvořena souhrnná tabulka norem, kde je rozděleno zkoušení materiálů prováděné na pojivech, ...
 • Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi 

  Mockovčiak, Kristian
  Předpokládaná bakalářská práce se zabývá přípravou epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi a jejími elektrickými vlastnostmi. Experimentální vzorky jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a nanočásticemi ...
 • Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals 

  Žlebek, Tomáš; Hodul, Jakub; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This research deals with the possibility of using hazardous waste in epoxy resinbased polymeric substances. More specifically, it is the use of neutralising galvanic sludge (NGS), which produces as a by-product in the ...
 • Sledování elektrických vlastností nanokompozitních materiálů 

  Ovsík, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro experiment jsou vytvořeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a oxidů TiO2, Al2O3, WO3, SiO2 jako nanoplniva v 0,5 a ...
 • Studium elektrických vlastností nanokompozitu 

  Ovsík, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro experiment jsou tvořeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a oxidu titaničitého TiO2 jako nanoplniva v různém ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Vývoj HighTech polymerního zálivkového systému 

  Ručková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na polymerní zálivkové hmoty určené do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Cílem práce je definovat požadavky na používané polymerní zálivkové hmoty. Dále zhodnocení ...
 • Vývoj nového chemicky odolného nátěrového systému s obsahem druhotných surovin 

  Stodolovská, Šárka
  V rámci diplomové práce jsou navrženy a experimentálně prověřeny nové typy vysoce chemicky odolných nátěrových systémů, přednostně určených na betonový a kovový podklad. Jako mikroplniva jsou použité druhotné suroviny, ...
 • Vývoj polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin 

  Juřička, Viktor
  Diplomová práce se zabývá vývojem polymerních správkových hmot ve dvou kvalitativních úrovních ECONOMY a PREMIUM, určených zejména do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Pro účinné odolávání náročným ...
 • Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů 

  Tesař, Filip
  Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce ...