Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Matoušová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi epoxidových směsí, jelikož určení základních parametrů připravené epoxidové směsi by v případě příznivých výsledků mohlo vést ke snížení počtu vad v epoxidem zalévaných ...
 • Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s mikročásticemi a nanočásticemi 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáváním elektrických vlastností mikro a nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic v závislosti na teplotě. Jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového činitele, ...
 • Návrh výrobní technologie vakuové lisovací formy 

  Ponka, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o problematice návrhu a výroby formy pro vakuové lisování. Konkrétně jakým způsobem ovlivňují stávající a nové materiály forem návrh a následně i jejich výrobní technologii. Práce obsahuje stručný ...
 • Polymerní matrice na bázi epoxidizovaných olejů 

  Kvasničková, Lucie
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá novými poznatky na poli polymerních matric na bázi přírodních olejů, druhy rostlinných olejů a jejich epoxidací. Následně se zabývá epoxidovými pryskyřicemi – zejména ...
 • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

  Zálešáková, Romana
  Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Sledování vlastností nanokompozitních materiálů 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlastností nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic, výrobou vzorků a měřením jejich elektrických vlastností. V práci jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového ...
 • Vlastnosti pultrudovaných kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Huljak, Pavel
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá výzkumem kompozitních materiálů, zejména na bázi polymerních epoxidových a polyesterových pryskyřic, využívajících jako výztuž skleněné svazky vláken. V praktické části je zahrnuta ...