Now showing items 1-1 of 1

  • Komfortní klimatizační systémy a jejich použití 

    Trávníček, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé ...