Now showing items 1-20 of 26

 • Polyfunkční dům Eastgate, Brno - stavebně technologický projekt 

  Brabec, Josef
  Cílem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby hrubé stavby Polyfunkčního souboru EASTGATE Brno. Tento polyfunkční soubor je členěn na objekty Z a Y. Diplomová práce řeší výstavbu hrubé spodní a hrubé ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Dvoře Královém nad Labem 

  Možíš, Jan
  Obsahem diplomové práce je stavebně-technologický projekt bytového domu ve Dvoře Králové nad Labem. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro založení stavby na hlubinných základech a celkovým ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby obchodního domu 

  Jahodová, Martina
  Tato bakalářská práce zahrnuje realizací hrubé vrchní stavby obchodního domu ve Valašském Meziříčí. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a zastřešení budovy, technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně 

  Habartová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné 

  Mikulka, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu 

  Kohout, Jiří
  Cílem a obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, Franki piloty, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Kadetka 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Kadetka v Brně. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pažení, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Luže 

  Kerhartová, Monika
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Luže. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a základových konstrukcí. Předpisy jsou doplněny zkušebními a kontrolními ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

  Bočková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby polyfunkčního domu Hradební v Uherském Hradišti. Řešení objekt se nachází v památkové zóně a zastavěném území města. Práce se bude zabývat technologickými ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby ubytovny v Brně - Kníničkách 

  Špilínek, Richard
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé spodní stavby ubytovny. Jedná se o novostavbu objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který se nachází v Brně – Kníničkách. Bakalářská práce ...
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Skladovací hala s administrativní částí, Brno slatina. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Polášek, Josef
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava a řízení realizace stavby skladovací haly s administrativní částí Brno Slatina. Obsahem diplomové práce je technická zpráva, projekt zařízení staveniště, ...
 • Spodní stavba školícího střediska firmy BATIST 

  Možíš, Jan
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými ...
 • Stavebně technologická studie realizace haly Blansko 

  Škopík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Blansku. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zaměřuje na provedení montáže ocelového skeletu. Podrobněji zabývá ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nosné konstrukce výrobního závodu v Jihlavě 

  Pokorný, Jan
  Firma zabývající se modernizací kolejových vozidel postupně modernizuje svůj výrobní areál. Velkou investicí je stavba nové haly lakovny, souběžně s rekonstrukcí sousední výrobní haly a nové napojení areálu na vodovodní ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci 

  Macháčová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je ...
 • Stavebně technologický projekt pro výstavbu bytového domu v Olomouci 

  Stehlík, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je technologie provádění hrubé horní stavby na novostavbě bytového domu v Olomouci – Klášterní Hradisko. Obsahem jsou technické zprávy, situace stavby a zařízení staveniště, technologické ...
 • Technologická etapa horní stavby bytového objektu 

  Karel, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení horní hrubé stavby bytového objektu v náchodě. V této práci se řeší technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce, časový plán, ...
 • Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu - rezidence Gabriela 

  Mihal, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé horní stavby bytového domu v Opavě. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska stavebního procesu.