Now showing items 1-2 of 2

  • Emisní limity 

    Nevtípil, Jakub
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá evropskými emisními standardy spalovacích motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou emitovány ...
  • Normy EURO a cesty vedoucí k jejich splnění 

    Kalina, Vladimír
    Cílem bakalářské práce je seznámení s jednotlivými výfukovými plyny, emisními standardy dle Euro norem pro motorová vozidla a zařízeními pro snižování výfukových plynů, která se nacházejí před i za spalovacím prostorem.