Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Measurement of Private Investor’s Loss Aversion 

  Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
  Purpose of the article: This paper gives an empirical view on behaviorance of private investor who is loss averse and whether a loss aversive private investor should invest into such risky assets as equity? The main focus ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Sladká, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na definování dlouhodobého majetku a přiblížení jednotlivých způsobů jeho financování. Analytická část obsahuje ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Trnková, Nicola
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a pojmy související s financováním pořízení dlouhodobého majetku. V analytické ...
 • Podnikatelský záměr stavebního podniku se zaměřením na dřevostavby 

  Grossmann, Jiří
  Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie proveditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou ...
 • Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour 

  Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of this article The aim of this paper is to evaluate and determine risk profile of equities markets and conclude consequency for private investor portfolios. There is summarized broad issue of risk measuremen with ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická ...
 • Stanovení optimálních parametrů úvěrů na realitním trhu a jejich praktické využití v budoucnu 

  Panajotovová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vývoje realitního financování v souvislosti se vznikem finanční krize. Podle hlavních příčin výkyvů v historii, porovnáváním úrokových sazeb úvěrů hypotečních, developerských a ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Boháčková, Adriana
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části představí následující definice ekonomických pojmů jako dlouhodobý majetek, odpisy, jednotlivé varianty financování a ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...
 • Závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu 

  Bahenský, Miloš
  Dizertační práce se zabývá znaleckou problematikou oceňování obchodních závodů stavební produkce v podmínkách ekonomiky České republiky. Problematika oceňování obchodních závodů je, a vždy bude, vysoce aktuální v prostředí ...