Now showing items 1-10 of 10

 • Design dámského epilátoru 

  Sakalová, Michaela
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej sa venujem súčasnému stavu poznania. V nej sa nachádza história a vývoj epilátorov až po dnešnú dobu, rozbor metódy epilovania a detailné metódy IPL. Nasleduje analýza ...
 • Design digitálního fotoaparátu 

  Miklica, Martin
  Tato práce se zabývá historií, současností i budoucností fotografování. Stěžejním cílem však je navrhnout stylový kompaktní digitální fotoaparát s ohledem na požadavky moderní doby, jakým je například rozmach internetových ...
 • Design elektrického sportovního automobilu 

  Zdvyhal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou kategorie sportovních vozů. Řeší základní otázku budoucnosti ekologického pohonu automobilů a zabývá se problematikou ergonomie spojené s tímto typem vozů. Práce zahrnuje ...
 • Design elektrických krejčovských nůžek 

  Nyklová, Klára
  Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Design přenosného veterinárního rentgenového přístroje 

  Kalenský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá designem produktové řady přenosného veterinárního rentgenového přístroje. Práce zkoumá možnosti využití parametrizace při návrhu produktů, které tvoří tzv. produktovou rodinu. Podstata práce ...
 • Design žehličky 

  Povolný, Karel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je využít moje zkušenosti a zajímavé nápady k návrhu designu elektrické žehličky. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým a estetickým požadavkům a zároveň by měl splňovat ...
 • Přínosy optimalizace výroby produktu 

  Vémola, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby termostatu s baňkou K22 v podniku Invensys Appliance Šternberk, s. r. o. Analyzuje proces výroby a navrhuje jeho optimální řešení. Práce také popisuje další možná řešení, ...
 • Vlakové sedadlo budoucnosti 

  Torčík, Václav
  Předmětem této bakalářské práce je sedadlo pro studenty ve veřejném dopravním prostředku. Jejím cílem je vytvoření konstrukčního návrhu dle zadaných parametrů. K tomuto účelu bylo vypracováno dotazníkové šetření. Byla ...
 • Zefektivnění výrobního procesu 

  Pivodová, Tereza
  Tato závěrečná práce se zaměřuje na aktuální stav řízení logistického toku a návrh na zvýšení kvality procesu výroby v podniku HL propan, s.r.o. Popisuje a analyzuje jak současný stav tohoto podniku, tak možný budoucí, po ...