Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru 

    Čermák, Justin
    Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu ...