Now showing items 1-2 of 2

  • Potravní doplňky k podpoře snižování nadváhy 

    Krabáč, Lubomír
    Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití náhradních sladidel k redukci nadváhy a k léčbě cukrovky 2. typu. V experimentální části byl ověřen minimální vliv nízkoenergetického sladidla Extra-Linie od společnosti ...
  • Příprava a charakterizace nenasycených bio-polyesterových pryskyřic 

    Žůrek, Michal
    V teoretické části se práce zabývá výběrem vhodných komponent pro syntézu větveného oligoesteru a jejich strukturálním uspořádáním. Následně jsou více do hloubky probírány oligomery kyseliny mléčné zakončené kyselinou ...