Now showing items 1-2 of 2

  • Design kávovaru 

    Enenkelová, Sylvie
    Tématem mé bakalářské práce je design kávovaru. Konkrétně jsem se věnovala navrhování automatického espresso kávovaru, vhodného do domácnosti. Cílem bylo vytvořit takový produkt, který bude schopný obstát mezi širokou ...
  • Design přenosného kávovaru espressa 

    Kosová, Barbora
    Předmětem této bakalářské práce je návrh přenosného kávovaru espressa s ohledem na ergonomické, konstrukční a estetické požadavky. Design je podmíněn nízkou hmotností a kompaktností, ale přesto se snaží dodržet důležité ...