Now showing items 1-7 of 7

 • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

  Tmejová, Miloslava
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
 • Podnikatelský plán pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy 

  Glatzner, David
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy v obci Kunštát na Moravě. Návrh vychází z analýzy potřeb trhu. Průzkum trhu je primárně založen na dotazníkovém šetření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karlubíková, Michaela
  Témou diplomovej práce je vytvorenie realizovateľného podnikateľského zámeru pre zriadenie internetového obchodu s vlasovým tovarom. Konkrétne sa jedná o vlasy používané na predlžovanie. Podnik bude založený formou spoločnosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vykydal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního podniku. Teoretické část je založena na analýzu jednotlivých částí podnikatelského plánu a problematiku elektronického obchodování. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sudová, Sabina
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení baby - kavárny. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu, právními a ekonomickými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štugel, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování reálného podnikatelského plánu pro založení nové firmy INEX plus s.r.o. Hlavním předmětem podnikání bude realizace střech a výroba nábytku na míru. Práci tvoří tři části. Teoretická ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Fišar, Vratislav
  Tato diplomové práce pojednává o reálném podnikatelském plánu, včetně posouzení jednotlivých rizik, založení malé prodejny s pečivem, která by měla být situována do jedné z městských částí Brna, a to konkrétně Maloměřice ...