Now showing items 1-8 of 8

 • Činnost realitního makléře v praxi 

  Kiš, Miroslav
  Po roce 1989 se uvolnil trh s nemovitostmi tím se umožnilo nástupu novému podnikatelskému odvětví a tím je zprostředkování prodeje a služeb při prodeji, nákupu, či pronájmu nemovitosti, které zprostředkovává realitní makléř. ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh na založení malé firmy pro finanční poradenství 

  Jungwirth, Michal
  Tato bakalářská práce je návodem pro začínající podnikatele, kteří hledají vhodný předmět svého podnikání, ale i pro ty, kteří již působí jako podnikatelé v oboru realitní činnosti nebo financování. Obsahuje návody, postupy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
 • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

  Křesalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...
 • Porovnání výhodnosti založení společnosti s.r.o. v ČR a VB na příkladu vybrané firmy 

  Uhrovičová, Vitězslava
  Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, zda-li je výhodnější založit společnost s ručením omezeným v České republice nebo ve Velké Británii. Porovnání zakládání společností v těchto zemích proběhne na úrovni administrativní ...
 • Redakční systém realitní kanceláře 

  Šebesta, Jan
  Bakalářská práce se na základě analýzy potřeb a vyjádřených požadavků realitní kanceláře zabývá tvorbou a vývojem redakčního systému pro zajištění aktuálních nabídek nemovitostí na webových stránkách.
 • Základní právní otázky realitní praxe 

  Becis, Michalis
  Oblast realitní praxe je oblastí nesmírně obsáhlou a realitní trh jako celek v sobě skrývá a spojuje řadu vědních disciplín, které se odráží a podílejí na jeho fungování. Pestrost trhu a zvědavost, zda stávající právní ...