Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

    Gabriel, Jan
    Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
  • Realizace bytového domu v Uherském Hradišti 

    Sedlářová, Martina
    Předmětem této diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologické-ho projektu stavby bytového domu Štěpnice v Uherském Hradišti. Součástí projektu je technická zpráva, koordinační situace s vyznačením ...