Now showing items 1-16 of 16

 • 3D Motion Estimation of Human Head by Using Optical Flow 

  Mihalik, J.; Michalcin, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  The paper deals with the new algorithm of estimation of large 3D motion of the human head by using the optical flow and the model Candide. In the algorithm prediction of 3D motion parameters in a feedback loop and with ...
 • Animation of 3D Model of Human Head 

  Mihalik, J.; Michalcin, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  The paper deals with the new algorithm of animation of 3D model of the human head in combination with its global motion. The designed algorithm is very fast and with low calculation requirements, because it does not need ...
 • Automatický odhad rozestupu mezi automobily 

  Beran, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým odhadem rozestupu mezi jedoucími automobily. Výsledné soubory obsahují upravený videozáznam se zobrazením rozestupů. Řešení je implementováno v jazyce C++.
 • Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator 

  Hanák, Tomáš; Hrstka, Lukáš; Tuscher, Martin; Biolek, Vojtěch (De Gruyter, 2020-06-05)
  This paper is concerned with early cost estimation of sport facilities. Sufficiently precise cost estimation is essential for investors in the pre-investment stage where they decide on whether to pursue an investment and ...
 • Insertion Loss Estimation of EMI Filters in Unmatched Input/Output Impedance System 

  Drinovsky, J.; Kejik, Z.; Ruzek, V.; Zachar, J.; Svacina, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  One of the problems in the design of powerline EMI filters is the uncertainty and ambiguity of their source/load impedances which results in breach of expected filter parameters in a real installation. The paper presents ...
 • Kvantifikace relaxačního času T1 v DCE-MRI 

  Vitouš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kvantifikace relaxačního času T1 a korekce nehomogenity magnetického pole B1. Pro účely měření je vytvořen fantom pomocí 3D tisku. Nejprve je provedena rešerše na dané téma, následně ...
 • Localization In Lorawan Technology 

  Pospíšil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article deals with the topic of localization in LoRaWAN (tm) network with the selection of suitable position estimation method which is TDoA. There are also described the hardware requirements for applying that method. ...
 • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

  Rolencová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...
 • A Novel OFDM/DQPSK Receiver with Adaptive Remodulation Filter 

  S. Stosović, Z. Nikolić, B. Dimitrijević, D. Antić, N. Milosević (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The description and performance analysis of a new OFDM/DQPSK signal receiver is considered in this paper. The proposed receiver has performance that is close to the performance for the coherent detection of the OFDM/DQPSK ...
 • Oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Kovářová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s oceňováním majetku pro bankovní účely, zejména rezidenčních nemovitostí. V teoretické části jsou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. ...
 • Other Computational Technique for Estimation of Lower Bound on Capacity of Two-Dimensional Diamond-1 Constrained Channel 

  Macica, J.; Farkas, P.; Krile, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Computational technique for lower bound on Two-dimensional Diamond-1 constrained channel capacity is presented in this paper. It is basically an amalgamation of Matrix Fractal Grow Method (MFGM) and a new Matrix Fractal ...
 • Power Parameters and Efficiency of Class B Audio Amplifiers in Real-World Scenario 

  Zhivomirov, H.; Kostov, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Consumer audio amplifiers are intended to op¬erate with various loudspeaker loads, i.e. the load imped¬ance profile of the audio amplifier is a priori unknown. We propose the power parameters analysis of the class B audio ...
 • Rozměření signálu EKG pro analýzu TWA 

  Řezáč, Petr
  Diplomová prácepojednává o možnostech využití vlnkové transformace v oblasti filtrace a rozměření signálů elektrokardiogramu (EKG). V práci je navrženo několik metod detekce a odhadu alternace vlny-T (TWA), jako je spektrální ...
 • Two Methods for Estimation of Amplifier Imbalances in Multi-Amplifier Transmission Structures 

  Montezuma, P.; Dinis, R.; Ribeiro, S.; Beko, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Energy efficient power amplification of multilevel constellations can be achieved by an amplification structure based on the constellation's as a sum of polar components, such as $M$ BPSK (Bi-Phase Shift Keying), that are ...
 • Učení bez učitele 

  Kantor, Jan
  Smyslem této práce bylo popsat některé techniky učení bez učitele, které se běžně používají v procesu shlukové analýzy dat. První část je zaměřena na teoretickou rešerši některých algoritmů, popis výhod a nevýhod každé z ...
 • Umělá inteligence ve hře Bang! 

  Kolář, Vít
  Cílem této diplomové práce je vytvoření umělé inteligence do karetní hry Bang!. Obsahem této práce je kompletní popis hry Bang!, její pravidla, strategické principy používané při hraní a rozbor hry pohledu UI. Dále práce ...