Now showing items 1-1 of 1

  • Modely s Weibullovým rozdělením 

    Konečná, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá Weibullovými modely, přesněji dvouparametrickým Weibullovým rozdělením. Práce se zabývá odhady parametrů, a to čtyřmi variantami kvantilové metody, metodou maximální věrohodnosti a grafickou ...