Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení výukového modelu magnetické levitace 

    Bednařík, Josef
    Bakalářská práce se zabývá modelováním, simulací a řízením výukového modelu magnetické levitace CE 152 od firmy Humusoft s.r.o, který je charakteristický svou nelinearitou a nestabilitou. V první části práce jsou popsány ...