Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizace měření Zenerových referencí 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metrologií se specializací na stejnosměrné napětí. V úvodu práce jsou vysvětleny pojmy z oboru metrologie, přehled jednotek SI a vysvětlení pojmu etalonu a jeho druhů. Jsou zde popsány primární etalony ...
 • Kalibrační postupy etalonu Datron 4920 

  Schinneck, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá kalibračními postupy měřicího etalonu střídavého napětí Datron 4920. První část představuje základní pojmy metrologie, její historii a organizace věnující se metrologii. Práce popisuje střídavé ...
 • Metody přesného měření nízkých impedancí 

  Mašláň, Stanislav
  Prezentovaná práce se zabývá vývojem metod pro měření nízkých impedancí pod 10 Ohm v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vývojem unikátních a konstrukčně ...
 • Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive 

  Lojková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá především problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním podniku a kalibračními postupy pro dílenská měřidla. Je zde popsán dosavadní stav kalibrační laboratoře v organizaci. Součástí vytvoření ...
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • Sběr dat pomocí LabVIEW 

  Jeřábek, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření programu, pro automatickou obsluhu zkušební měřící trati. Trať je využívána pro kalibraci víceotvorových rychlostních sond. Jako etalon je využívána normalizovaná clona. Program vyžaduje ...
 • Vyjadřování nejistot při kalibraci měřidel 

  Sekér, Roman
  Kalibrace je stanovení závislosti výsledků měření na hodnotách etalonu. Práce navrhuje optimální kalibrační postupy včetně nejistot měření.
 • Vyjadřování nejistoty u přesných délkových měření II 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot měření při kalibraci koncových měrek na interferometru Tesa NPL, doplněnou o praktický příklad výpočtu nejistoty měření. Součástí diplomové práce je také ...