Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vyleptané formy 

  Tilgner, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou falzifikátů otisků prstů vzniklých z formy vytvořené leptáním. Nejdříve bude vytvořena forma pomocí metody leptání používané při tvorbě plošných spojů. Ta se použije k výrobě falzifikátu z ...
 • Chemické technologie obrábění 

  Macháček, David
  Tato bakalářská práce popisuje nejpoužívanější metody chemického obrábění v průmyslu. Jsou zde rozepsány principy jednotlivých metod, jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti používaných ...
 • Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM 

  Dao, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj sondy pro měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu mikroskopie atomárních sil. Teoretická část práce podává stručný přehled rastrovací sondové mikroskopie a jejích ...
 • Nanoelektrody pro biofyzikální měření 

  Márik, Marian
  Cílem projektu je návrh nanoelektrody na zadanou křemíkovou desku s dopředu určenými přísadami a tenkovstvými technikami v kombinaci litografie a nanotechniky, vyvinutými v LabSensNano. Práce se zabývá hlavně procesem ...
 • Nové elektrodové struktury pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje elektrod pro alkalické akumulátory za použití nových materiálů a sloučenin. Základní kladnou elektrodou byla niklová elektroda, na kterou jsme pomocí elektodepozice nanášeli ...
 • Optimalizace povrchových úprav polymerů pro mikroskopická pozorování 

  Horská, Pavlína
  V této práci byla odkryta a pozorována nadmolekulární struktura osmi typů komerčně dostupných iPP, jeho směsí (iPP-PLLA) a kopolymerů (cPP-EPR) spolu se čtyřmi typy PE (HDPE, LDPE). Sférolitická struktura byla u homopolymerů ...
 • Optimalizace procesu vyvolání a leptání DPS 

  Nerušil, Petr
  Bakalářská práce řeší operace vyvolání fotorezistu a leptání mědi, které patří mezi klíčové operace výroby dvouvrstvých DPS subtraktivní technologií pattern plating. V praktické části byl navržen testovací motiv a schématický ...
 • Příprava a testování SNOM sond se speciálními vlastnostmi 

  Hertl, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu funkčních sond z konvenčního dutého optického vlákna a jejich testování při měření na aparatuře SNOM. Dále se zde studují speciální vlastnosti těchto sond především jejich ...
 • Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností 

  Bobek, Juraj
  Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá úpravou povrchov a tvorbou nanoštruktúr, je ešte stále velmi neprebádaná. A iba malý príspevok do tejto oblasti je pojednávaný v tejto bakalárskej práci. Jej cieľom je výroba a testovanie ...
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...
 • Topná membrána typu MEMS s nízkým příkonem 

  Svatoš, Vojtěch
  Cílem této práce je realizovat MEMS topnou membránu s nízkým příkonem. Práce obsahuje základní body návrhu a přehled technologií, které jsou určeny pro výrobu těchto topných elementů. Jako výchozí struktura pro realizaci ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu pojiv na vlastnosti kladné elektrody alkalických akumulátorů. Aditivem použitým na niklové elektrodě byl kobalt. V praktické části práce je popsán postup odleptávání niklové ...
 • Vytváření nanostruktur na površích pevných látek hybridními metodami 

  Rudolfová, Zdena
  Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových (převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových oxidů, které jsou při kontaktu s různými chemickými ...
 • Výroba a charakterizace nanoporézních aluminových membrán 

  Šimik, Milan
  Táto bakalářská práce se zabývá predevším výrobou membrán za využití metody anodické oxidace hliníku v různych podmínkách. V teoretické části jsou prostudovány procesy vedoucí k tvorbě porézní aluminy a metody měření ...