Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

    Řezáč, David
    Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...