Now showing items 1-1 of 1

  • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

    Krajčik, Ladislav
    V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...