Now showing items 1-2 of 2

  • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Kalous, Aleš
    Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu ...
  • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

    Daňhelová, Aneta
    Předmětem této diplomové práce je motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku. První část je zaměřena na popis teoretických poznatků, které využívám v praktické části. Druhá část se zaměřuje na analýzu ...