Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení nabídek veřejných zakázek 

  Slezáková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou efektivního zadávání veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti zadávání ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Henrich, Filip
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad ...
 • Hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 

  Kulich, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. Zkoumá způsob jejich zadávání a hodnocení jednotlivých uchazečů konkrétní veřejné zakázky. Úvodem práce popisuje teoretickou ...
 • Hodnocení webových stránek vysokých škol a návrh optimálního řešení 

  Mrtka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení webových stránek ekonomických fakult vysokých škol veřejných i soukromých pomocí vhodných kritérií a metrik, které jsou vybrány z marketingového výzkumu a odborných článků. ...
 • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

  Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
  Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...
 • Proces hodnocení veřejné zakázky z pohledu investora 

  Ptáčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek. Zaměřuje se na charakteristiku veřejných zakázek, jejich zadávání a hodnocení. Popisuje postupné kroky v průběhu zadávání veřejných zakázek a určuje rizika, ...
 • Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku 

  Lukačovičová, Veronika
  Diplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je dôležitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti ...
 • Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele 

  Johan, Stanislav
  Předmětem předkládané bakalářské práce "Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele" je proces zadávacího řízení veřejné zakázky se zaměřením na stanovení vhodných hodnotících kritérií a jejich vah včetně ...