Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky 

  Mackovík, Jaroslav
  Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr-restrukturalizace živočišné výroby v zemědělském podniku 

  Mackovík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru – provedení změn v živočišné výrobě zemědělské společnosti. V práci jsou využity teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelské činnosti, analýzy podniku ...