Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro vyhodnocení dodavatelů průmyslových větráku pro společnost První brněnská strojírna a.s. (PBS Brno). Společnost existuje více než 200 let na trhu a má více než 100 ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Ondra, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhodovacího fuzzy systému pro hodnocení dodavatelů společnosti REONTECH CZ s.r.o. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oboru fuzzy logiky. Další část práce obsahuje ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Černá, Hana
  Diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů příslušenství pro mobilní telefony pro firmu ZONES s.r.o. a stanovení jejich hodnoty rizika. V práci je vytvořen rozhodovací model pomocí fuzzy logiky. Hlavní část ...
 • Studie průběhu nákupní činnosti ve vybraném podniku 

  Šebesta, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů. Konkrétně je zaměřena na řízení kvality dodavatelů z pohledu konkrétního odběratelského podniku. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrh ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Kováčová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá využitím teórie fuzzy logiky pri vytvorení modelu na hodnotenie dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko. Využitím modelu spoločnosť získa obraz o efektivite a spoľahlivosti jednotlivých ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Caletková, Alžbeta
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem výběru a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví. První část teorie se věnuje funkci nákupu, procesu nákupu a materiálové strategii. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují nákupní ...
 • Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů 

  Fiala, Milan
  Tato diplomová práce pojednává o zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě RayService, a.s.. Cílem je zavedení uceleného procesního přístupu v práci s dodavateli. Sortiment a množství dodavatelů je nyní ...