Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

    Ševčíková, Hana
    Diplomová práce se zaměřuje na rozšíření konsolidačního celku a zhodnocení ekonomické situace celku v důsledku tohoto rozšíření. Teoretická část práce se věnuje konsolidované účetní závěrce, stanovení hodnoty podniku a ...