Now showing items 1-13 of 13

 • Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev 

  Danovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych ...
 • Integrace technologie pro zahušťování digestátu v bioplynové stanici 

  Miklas, Václav
  Zaměřením této práce je zahušťování digestátu v bioplynové stanici. První část prezentuje přehled bioplynové technologie v ČR. Do tohoto spadá také rozsáhlý popis problematiky využití odpadního tepla a nakládání s digestátem ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Průmyslové odparky procesních vod 

  Cacková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odparky procesních vod. V rámci práce byly popsány základy odpařování a představeny různé typy průmyslových odparek. Stěžejní částí práce byla důkladná rešerše a tvorba databáze ...
 • Příprava vysoce definovaných nanoporézních struktur s využitím v membránové biosensorice 

  Fabianová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou plasmonického biosensoru založeného na vysoce definovaných porézních strukturách vytvořených v nitridu křemíku obsahujících kovové nanomenhiry. Tyto porézní struktury byly připraveny ...
 • Sprinkled Heat Exchangers in Evaporation Mode 

  Kracík, Petr; Šnajdárek, Ladislav; Pospíšil, Jiří (EDP Sciences, 2012-11-20)
  The paper presents research on the heat transfer at sprinkled tube bundles situated in a test chamber at atmospheric pressure and low-pressure. Dynamic effects of physical quantities influencing the heat transfer coefficient ...
 • Srovnání vlastností tenkých vrstev titanu, niklu a stříbra, využívaných v polovodičové technologii 

  Dorotík, David
  Bakalářské práce byla spojená s poznáním všeobecné problematiky nanášení tenkých vrstev metodami napařování a naprašování. Přípravou substrátu a jeho čištění před deponováním tenkých vrstev. Práce byla zaměřena na vlastnosti ...
 • Studium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek 

  Schön, Martin
  Tato práce pojednává o studiu morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek. K přípravě tenkých vrstev byla použita metoda vakuového napařování. V teoretické části je popsána použitá vakuová technika a měřící ...
 • Tenkovrstvé systémy 

  Kuchařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev na různé druhy substrátů. V rámci teoretické části je přehled tvorby tenkých vrstev pomocí několika technik. V práci se nachází přehled používaných procesů čištění ...
 • Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty 

  Miklasová, Marta
  Nanočástice představují potenciální riziko pro životní prostředí, mezi jehož složky patří i půda. V minulosti byly publikovány práce, které potvrdily negativní efekty nanočástic na půdní biotu, avšak studie zabývající se ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zpracování fermentačních zbytků z bioplynových stanic 

  Budín, Oto
  Diplomová práce se zabývá odvodňovacími technologiemi fermentačních zbytků (FZ) z bioplynových stanic (BPS) a klade si za cíl navrhnout integraci vybrané technologie do provozu BPS. FZ (neboli digestát), jež jsou vedlejším ...