Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh kombinačních obvodů 

    Hojný, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá využitím kartézského genetického programování (CGP) k návrhu kombinačních obvodů. V práci je řešena problematika optimalizace vybraných logických obvodů, aritmetické sčítačky a násobičky, ...
  • Rychlá detekce aplikačních protokolů 

    Grochol, David
    Diplomová práce se zabývá klasifikací aplikačních protokolů na základě aplikačních dat, tedy dat  vrstvy L7 modelu ISO/OSI. Cílem je navrhnout klasifikátor pro systém SDM (Softwarově řízené monitorování) tak, aby mohl být ...