Now showing items 1-11 of 11

 • Algoritmy pro operativní plánování výroby 

  Kršák, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku ...
 • Evoluce CoreWar válečníků pomocí genetických algoritmů 

  Tříska, Martin
  Evoluční algoritmy jsou progresivní a neustále se vyvíjející část informatiky. Jsou využívány zejména k řešení mnohodimenzionálních problémů s četnými lokálními maximami, které není možné řešit analyticky. Tato práce ...
 • Evoluce komplexního chování v celulárních automatech 

  Kontra, Matúš
  Celulárne automaty patria k alternatívnim modelom výpočtu. Ich špecifikum je masívne paralelný výpočet a jednoduchosť špecifikácie ich lokálneho správania. Práca sa venuje využitiu alternatívnej reprezentácií prechodovej ...
 • Evoluční optimalizace konvolučních neuronových sítí 

  Roreček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou neuronových sítí se zaměřením na sítě konvoluční (CNN) a evoluční optimalizací v kontextu neuronových sítí. Z existujících knihoven pro modelování CNN byla po analýze vybrána ...
 • Genetické programování s jazykem Brainfuck 

  Minařík, Miloš
  Tato práce se zabývá výzkumem možností použití jazyka brainfuck ke genetickému programování. V teoretické části jsou rozebrány základní mechanismy genetického programování (selekce, křížení, mutace), jejich různé varianty ...
 • Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ 

  Valouch, Lukáš
  Cílem diplomové práce je implementace algoritmu vlnkové transformace pro následné využití při redukci šumu. Samotné potlačování šumu je zaměřeno k zlepšování vypovídající schopnosti sonografických (ultrazvukových) obrazů ...
 • Predikce časových řad pomocí statistických metod 

  Beluský, Ondrej
  Různé společnosti považují za neodmyslitelné získávat předpověď časových řad nejistých hodnot proměnných, které ovlivňují jejich rozhodnutí. Marketing obsahuje vícero rozhodnutí, která závisí na spolehlivé předpovědi. ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...
 • SOMA Network Model Based on Native Visibility Graph 

  Tomaszek, Lukas; Zelinka, Ivan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  In this article, we want to propose a new model of the network for analyzing the evolution algorithms.We focus on the graph called native visibility graph. We show how we can get a time series from the run ofthe self-organizing ...
 • Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control 

  Menšík, Pavel; Starý, Miloš; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2014-12-17)
  Conventional hydropower reservoir operations are mostly based on rules or rule curves. The paper describes algorithm which has been created on idea of adaptive control theory. The adaptive control approach uses repeatedly ...
 • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...