Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh pro aproximaci obvodů 

    Dvořáček, Petr
    V posledních letech klademe stále větší důraz na energetickou úspornost integrovaných obvodů. Můžeme vytvořit aproximační obvody, které nesplňují specifikovanou logickou funkci, a které jsou cíleně navrženy ke snížení ...
  • Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů 

    Matyáš, Jiří
    Tato práce je zaměřena na využití formálně verifikačních technik pro návrh funkčních aproximací kombinačních obvodů. Jsou zde důkladně prostudovány existující formální přístupy pro zkoumání přibližné ekvivalence a jejich ...