Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

    Kerndl, Michal
    Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...
  • Historické hodiny s digitrony řízené signálem DCF 77 

    Rollinek, Jakub
    Tato bakalářská práce obsahuje teoretický rozbor vlastností a příjmu signálu DCF77. Dále je proveden návrh obvodů přijímače, zobrazovací a ovládací jednotky. Zařízení je schopno zobrazovat přesný čas a datum a to i při ...